logollsb

Latvijas Laboratorās medicīnas biedrība

LAT

ENG

 

 

  Par Biedrību    Valde    Sertifikācija    Izglītība    Dokumenti    Saites    Sēdes   Raksti  

Sūtīt ziņu Valdei

MK noteikumos Nr. 60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” laboratorijām jāveic akreditācija atbilstoši standartā LVS EN ISO 15189 „Medicīnas laboratorijas. Īpašās prasības attiecībā uz kvalitāti un kompetenci” noteiktām prasībām. Šīs normas spēkā stāšanās laiks ir 2015.gada 31.decembris.

 

LSB valde ir daudzas reizes rakstījusi Veselības ministrijai, ka uzskatām šo normu par nepārdomātu un pārsteidzīgu, it īpaši ierobežotā finansējuma  apstākļos, kad finansējums veselības aprūpes iestādēm, ir nepietiekošs pat neatliekamās palīdzības sniegšanai. Laboratoriju sagatavošana akreditācijai prasa ne tikai laiku, bet arī ievērojamus finanšu un cilvēku resursus.

 

MK noteikumos Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” papildu finansējums medicīnas laboratoriju sagatavošanai akreditācijai nav paredzēts. Ja šādu normu ievieš, ir jāveic un jānodrošina atbilstošs finansējuma palielinājums. 

Līdz šim nav veikts oficiāls  ekonomisks izvērtējums papildu izdevumiem  laboratoriju dokumentācijas, rokasgrāmatu  sagatavošanai, akreditācijas procedūru  un pēc tam sekojošo regulāro uzraudzības procedūru izmaksām.

 

Akreditācija ir obligāta medicīnas laboratorijām tikai dažās bagātās Eiropas valstīs, kurām valsts finansējums veselības aprūpei ir nesalīdzināmi lielāks. MK noteikumu Nr. 60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”  sadaļas “Prasības medicīnas laboratorijām” ievērošana garantē kvalitatīvu un drošu laboratoriju darbību un diagnostisko procesu nodrošināšanu. Obligātās akreditācijas prasības uzturēšana prasīs papildu ievērojamus finanšu resursus no ārstniecības iestādēm, bet būs garantēts ienākumu avots akreditācijas institūcijai, kura, turklāt, ir komercsabiedrība.

Veselības ministrija ir izplatījusi paziņojumu, ka saskaņā ar Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (birojs) sniegto informāciju, lai nodrošinātu noteikumos noteiktās normas savlaicīgu izpildi, pēdējais ārstniecības iestāžu pieteikumu iesniegšanas termiņš laboratoriju akreditācijai birojā ir līdz 2015.gada 30.jūnijam. Tātad, Veselības ministrija nespēj pienācīgi nodrošināt pat akreditācijas procesa tehnisko pusi.

Veselības ministrija jau vairākkārt ir pagarinājusi obligātās akreditācijas ieviešanas termiņus. Nav zināms,  tas notiks vai nenotiks arī šoreiz, radot neskaidrību par to, kas ārstniecības iestādēm ir obligāts un kas nav.