logollsb

 

Latvijas Laboratorijas speciālistu biedrība

LAT

ENG

Send message to the Forum!

     Par Biedrību    Valde    Sertifikācija    Izglītība    Dokumenti    Saites    Sēdes   Raksti    Forums

Sūtīt ziņu Valdei

 

Iesniegums LSB par sertifikāciju

Iesniegums LSB par apmācības uzsākšanu

Iesniegums LĀPPOS

Iesniegums resertifikācijai

Resertifikācijas lapa

Tālākizglītības punkti

Sertifikācijas cenrādis

Sertifikācijas lapa

 

  Dokumenti jāieniedz vismaz 3 mēnešus pirms sertifikāta derīguma beigām.

  Nākamās sertfikācijas komisijas sēdes laboratorijas speciālistiem - 30/05/2018, 12/09/2018, 12/12/2018

   

 • Sakarā ar Latvijas Ārstu biedrības iniciētajām izmaiņām sertifikācijas un resertifikācijas maksas ir ievērojami paaugstinātas - attiecīgi 59,76 EUR un 48,38 EUR. Maksājumi par šiem pakalpojumiem laboratorijas ārstiem ir jāveic uz Latvijas Ārstu biedrības kontu - Latvijas Ärstu biedrība, Reģ. Nr. 40008000051; Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010; AS Swedbank;
  IBAN LV27HABA0551035992836; Bankas kods HABALV22
 • Tādas pašas maksas ir noteiktas arī laboratorijas speciālistiem, kuriem šie maksājumi jāveic uz Latvijas Laboratorijas speciālistu biedrības (LSB) kontu - rekvizītus lūdzu skatīt zemāk.
 • Sertifikācijas komisija laboratorijas ārstiem - Ilze Ozoliņa (sekretāre, telefons 26428367, e-pasts ilze@medilink.lv), Pārsla Gredzena (priekšsēdētāja, telefons 29149529; e-pasts: Parsla.Gredzena@stradini.lv), Guna Šteinmane, Margarita Citoviča, Inita Baltā, Tamāra Piekusa.
 • Sertifikācijas komisija laboratorijas speciālistiem - Aija Gulbe, Lilija Lapke, Aīda Rancāne (priekšsēdētāja, tel. 29289182, e-pasts: aidarancane@hotmail.com), Astrīda Petrovska, Diāna Amerika (sekretāre, 29277838, diana.amerika@inbox.lv), Evija Bēniņa, Alla Šuste.
 • LSB biedru nauda ir 7,11 EUR gadā. Iestāšanas maksa biedrībā ir 7,11 EUR. No 2016.gada 1.janvāra LSB biedru nauda ir 8 EUR gadā un iestāšanas maksa biedrībā ir 8 EUR. Šie maksājumi ir jāveic ar pārskaitījumu uz LSB kontu. Biedrības rekvizīti: Latvijas Laboratorijas speciālistu biedrība; Reģ. Nr. 40008000530; Swedbank; IBAN LV71HABA000140J037347; Bankas kods HABALV22
 • Tiesības sertificēties ir:
 • 1) Ārstiem pēc laboratorijas ārstu rezidentūras sekmīgas pabeigšanas. Rezidentūras beigu eksāmens ir apvienots ar sertifikācijas eksāmenu. Ārsts iegūst laboratorijas ārsta sertifikātu.

  2) Personām ar augstāko medicīnas izglītību, ķīmiķa, biologa, farmaceita vai biomedicīnas maģistra grādu. Pēc sekmīgas apmācības un sertifikācijas eksāmena nolikšanas tiek iegūts laboratorijas speciālista sertifikāts.

  Laboratorijas ārstiem sertifikātus izsniedz Latvijas Ārstu biedrība (LĀB), bet laboratorijas speciālistiem - Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība (LĀPPOS).

  Resertifikācija

  Resertifikāciju veic Sertifikācijas komisija, izskatot iesniegtos dokumentus atbilstoši nolikumam, ja pretendents iesniedzis:  *iesniegumu LSB par sertifikāciju; *apstiprinājumu par izdarītajiem biedru naudas maksājumiem; *darba devēja rekomendāciju sertifikācijai; *izvērstu darba atskaiti par pēdējos 5 gados veikto laboratorijas diagnostikā (ieņemamais amats, darbu apjoms,  veids, kvalitātes kontrole, aparatūra, metodes, jaunieviestās darba metodes utt.); *iesniegumu LĀB vai LĀPPOS; *augstākās izglītības diploma kopiju; *iepriekšējā sertifikāta kopiju.