logollsb

Latvijas Laboratorās medicīnas biedrība

LAT

ENG

 

 

  Par Biedrību    Valde    Sertifikācija    Izglītība    Dokumenti    Saites    Sēdes   Raksti   

Sūtīt ziņu Valdei

LSB 2014.gada 2.aprīļa un 22.maija valdes sēdēs tika apspriests jautājums par biomedicīnas laborantu resertifikāciju, jo vairāku medicīnas laboratoriju vadītāji ir saņēmuši sūdzības no savās laboratorijās strādājošajiem laborantiem par to, ka Latvijas Laborantu Asociācija atsakās resertificēt biomedicīnas laborantus ar māsas pamatizglītību. Kā pamatojums tiek minēts Ārstniecības likuma 26.panta 3.punkts, kurš nosaka, ka tiesības pretendēt uz ārstniecības personas sertifikātu noteiktā specialitātē ir reģistrētām ārstniecības personām, kuras apguvušas izglītības programmu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz izglītību, kāda nepieciešama konkrētās specialitātes iegūšanai. Mūsuprāt, minētā likuma norma ir vispārēja un nenosaka aizliegumu veikt resertifikāciju biomedicīnas laborantiem ar māsas pamatizglītību.  

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.943; 2012.gada 18.decembrī, Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība 47.punktu ārstniecības persona, kas vēlas veikt resertifikāciju (turpmāk – resertificējamā ārstniecības persona), ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz sertifikācijas institūcijā vai sertifikācijas komisijā iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus:
47.1. resertifikācijas lapu (3.pielikums), kurā aizpildīta I un II daļa;
47.2. ārstniecības iestādes vadītāja apstiprinātu profesionālās darbības pārskatu attiecīgajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē, kurā atspoguļots sertifikāta derīguma termiņa laikā veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte (informāciju sniedz par visām ārstniecības iestādēm, kurās sertifikāta derīguma termiņa laikā resertificējamā ārstniecības persona strādā vai ir strādājusi);
47.3. maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par resertifikācijas procesa apmaksu normatīvajos aktos par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes, sertifikāta noformēšanas, reģistrēšanas un tā dublikāta izgatavošanas maksas pakalpojumu cenrādi noteiktajā apmērā. Tātad, saskaņā ar šiem noteikumiem, Latvijas Laborantu Asociācijas Sertifikācijas komisijai nav tiesību pieprasīt resertifikācijai izglītības dokumenta kopiju par iegūto pamatspecialitāti, apakšspecialitāti vai papildspecialitāti pat ja īpatnēji interpretē Ārstniecības likuma 26.panta 3.punktu. Tādējādi, nav iespējams pamatot atteikumu neveikt resertifikāciju biomedicīnas laborantiem ar māsas pamatizglītību.

LATVIJAS ĀRSTNIECĪBAS PERSONU PROFESIONĀLO ORGANIZĀCIJU SAVIENĪBA (LĀPPOS) apgalvo, ka biomedicīnas laborantu ar māsas pamatizglītību, resertifikācijai iesniegtie dokumenti vērtējami kaut kā īpaši individuāli. LSB vēlas uzsvērt, ka šāda prasība LR likumdošanas aktos nav noteikta, tātad, tai nav juridiska pamata. Bez tam, LĀPPOS nemaz nekādus individuāli iesniegtos dokumentus neizskata, to dara Latvijas Laborantu Asociācijas Sertifikācijas komisija.

Mūsuprāt, Latvijas Laborantu Asociācija būtiski pārkāpj biomedicīnas laborantu ar māsas pamatizglītību pamattiesības, proti, ierobežo šo personu likumiskās tiesības strādāt savā profesijā.