logollsb

Latvijas Laboratorās medicīnas biedrība

LAT

ENG

 

 

  Par Biedrību    Valde    Sertifikācija    Izglītība    Dokumenti    Saites    Sēdes   Raksti   

Sūtīt ziņu Valdei

Rekomendācijas par sadarbību ar medicīnas laboratoriju diagnostisko iekārtu un reaktīvu izplatītājiem un ražotājiem

Apstiprināti ar LSB 2010.gada 13.maija biedru sapulces lēmumu

          • Izdoti saskaņā ar LSB Statūtiem

Preambula

Latvijas Laboratorijas speciālistu biedrība (turpmāk tekstā - LSB) apstiprina Rekomendācijas par sadarbību ar medicīnas laboratoriju diagnostisko iekārtu un reaktīvu izplatītājiem un ražotājiem (turpmāk tekstā Rekomendācijas).

Rekomendācijas nosaka profesionālās ētikas pamatprincipus un vispārējās uzvedības normas, kā arī saskarsmes kultūru starp laboratoriju speciālistiem, medicīnas laboratoriju diagnostisko iekārtu un reaktīvu ražotājiem un izplatītājiem, lai :

- veiktu skaidrojumu par to, kas ir ētisks un pieļaujams sadarbojoties ar laboratoriju diagnostisko iekārtu un reaktīvu izplatītājiem un ražotājiem, un mazinātu esošo likumdošanas aktu dažādu juridisku interpretāciju iespēju,

- sekmētu aprakstīto ētikas principu ievērošanu.

Rekomendācijas attiecas uz visiem LSB biedriem, kuri saskaņā ar LSB Statūtiem ir uzņemti par LSB biedriem (goda biedriem).

I nodaļa. Vispārējie noteikumi

1. Ar reklamēšanas, profesionāliem vai zinātniskiem pasākumiem saistītajai viesmīlībai jāaprobežojas ar ceļojuma, uzturēšanās, dzīvošanas samaksu un maksu par dalību (reģistrāciju) pasākumā, ja tāda noteikta.

2. Viesmīlība var tikt attiecināta tikai uz personām, kuras noteiktas kā dalībnieki ar dalībnieku tiesībām. Nav pieļaujams saņemt maksu par ar viesmīlību saistītiem izdevumiem citām personām.

3. Medicīnas laboratoriju diagnostisko iekārtu un reaktīvu izplatītāji un ražotāji tiek aicināti finansiāli atbalstīt LSB biedru aktivitātes profesionālās izglītības jomā, veicot ziedojumus LSB vai sniedzot citāda veida atbalstu.

II nodaļa. Finansiālais atbalsts

4. Atbilstoši LSB Statūtos un citos to darbību reglamentējošos aktos noteiktajam, LSB atļauts saņemt finansiālo atbalstu tādām lietām un pasākumiem, kuriem ir zinātnisks un/vai medicīnisks mērķis un, kas veicina un uzlabo laboratorisko diagnostiku.

III nodaļa. Kritēriji laboratorijas ārstu un laboratorijas speciālistu izvēlei un atbalsta saņemšanai dalībai pasākumos no LSB

5. Pamats jautājuma izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai par finansiāla atbalsta piešķiršanu dalībai pasākumos ir laboratorijas ārsta vai laboratorijas speciālista lūgums (iesniegums) LSB Valdei ar pamatojumu finansiālā atbalsta nepieciešamībai un informāciju par iegūto zināšanu turpmāku izmantošanu praksē.

IV nodaļa. Rekomendāciju stāšanās spēkā

6. Rekomendācijas stājās spēkā līdz ar to apstiprināšanas brīdi.