logollsb

Latvijas Laboratorās medicīnas biedrība

LAT

ENG

 

 

  Par Biedrību    Valde    Sertifikācija    Izglītība    Dokumenti    Saites    Sēdes   Raksti   

Sūtīt ziņu Valdei

 

Latvijas Laboratorijas speciālistu biedrības aicinājums mikrobiologiem, kuru pamatizglītība ir biologs, sertificēties par laboratorijas speciālistiem 

Pēdējā laikā ir notikušas vairākas izmaiņas likumdošanā, kas tieši ietekmē mikrobioloģijas laboratorijās strādājošos speciālistus ar augstāko bioloģisko izglītību. Saskaņā ar Ārstniecības likuma 29.panta 1.punktu Latvijas Ārstu biedrība veic tikai ārstu, tai skaitā laboratorijas ārstu un klīnisko mikrobiologu, kā arī zobārstu sertifikāciju. Latvijas Ārstu biedrība ir pārtraukusi biologu sertifikāciju.

Saskaņā ar Ārstniecības likuma 1.panta 26.punktu Ārstniecības atbalsta personas sertifikāts ir Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības (LĀPPOS) izsniegts dokuments, kas apliecina attiecīgās personas profesionālo sagatavotību un norāda, ka ārstniecības atbalsta persona ir kompetenta iesaistīties veselības aprūpes procesa nodrošināšanā konkrētajā nozarē. 2009.gada 24. februāra MK noteikumos „Noteikumi par ārstniecības atbalsta personu sertifikācijas kārtību un sertificējamo ārstniecības atbalsta personu profesijām” 1.pielikumā sertificējamo ārstniecības atbalsta personu profesiju sarakstā ir iekļauti laboratorijas speciālisti. Tātad, visi medicīnas laboratorijās, ieskaitot mikrobioloģijas laboratorijas, strādājošie biologi un ķīmiķi var sertificēties un iegūt laboratorijas speciālista sertifikātu. Saskaņā ar Laboratorijas speciālista specialitātes nolikumu laboratorijas speciālistam ir ļoti plašas darba iespējas dažāda profila medicīnas laboratorijās. Laboratorijas speciālista specialitātes nolikums ir veidots atbilstoši Eiropas prasībām (Syllabus) par vienotu izglītības sistēmu medicīnas laboratorijās strādājošajiem ārstiem, farmaceitiem, biologiem un ķīmiķiem. Esošie Latvijas Laboratorijas speciālistu biedrības (LSB) biedri ir aktīvi iesaistīti Starptautiskajā sadarbība mikrobioloģijas jomā, ieskaitot tādas organizācijas, kā Eiropas slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC), Pasaules Veselības organizācija, Lielbritānijas Veselības profilakses aģentūra (HPA). Šie speciālisti regulāri informēs LSB biedrus par mikrobioloģijas aktualitātēm.    

Latvijas Laboratorijas speciālistu biedrība (LSB) aicina mikrobiologus, kuru pamatizglītība ir biologs, sertificēties par laboratorijas speciālistiem. Ir jāiestājas LSB un jānokārto sertifikācijas eksāmens – lūdzu skat. sadaļu Sertifikācija.